Góc tư vấn

Chuyển giao công nghệ

Cung cấp hạt giống, nấm trong giai đoạn phát triển .

Nấm sò được trồng gần như quanh năm nhưng năng suất mùa vụ khác nhau, vụ nấm sò năng suất cao nhất là trồng từ tháng 11, 12 và tháng 1 năm sau. Vụ nấm sò năng suất thấp nhất là tháng 5,6,7.
Nếu ủ 1.000 kg rơm khô sau khi làm ướt, đánh đống ủ, dẫm chặt đo được: 12- 13 m 3
- 1 đống ủ: thấp nhất phải đạt được 300 kg rơm khô, có thể tính: dài 1,5 m; rộng 1,5 m; cao 1,5 m.
ủ và đảo lần 1: Mục đích làm chin nguyên liệu, cần đủ nước và dậm chặt; đảo 2 lần mục đích là chỉnh ẩm ( nên đảo lần 2 không dậm chặt)
- Cần chỉnh nước hợp lý trước khi vào túi ni long ( nếu ướt quá sẽ chết giống nấm, khô quá năng suất thấp), do vậy ướt quá, sanh phơi bớt nước hoặc khô quá phải phun them nước vôi loãng và ủ lại sau 24h mới đóng bịch.
- Phải thu hái nấm còn hơi non, đường kính mũ nấm to nhất không quá 3 cm.
- Khi phơi xấy khô phải đảm bảo: 24h khô giòn ( liên tục ở nhiệt độ từ 40 – 50 độC. ) và đóng gói vào túi ni long 2 lớp để bảo quản.
3.Năng suất trung bình:
1.000kg rơm khô sau khi thu hoạch đến hết khoảng 2 tháng sẽ cho năng suất trung bình 500- 600 kg nấm tươi.