VN EN

Hương vị nấm việt

Trung tâm sản xuất giống nấm & chế biến nấm xk Hương nam

Địa chỉ : Xóm 4, xã Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Điện thoại : 0303.842131 - Di động : 0912 143 609 - Email : huongnamnb@gmail.com

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 12

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 12 ...

Tuyển dụng 1

Tuyển dụng ...

© Copyright 2015 - CÔNG TY TRUYỀN THÔNG HÀNH ĐỘNG ACT